Tænk på ressourcerne

Vi har et ansvar for den verden, vi giver videre til vores børn og børnebørn. Derfor arbejder vi for at bevare vores smukke natur, omstille Danmark til vedvarende energi og forske og innovere os til et grønnere og rigere samfund.

Danmark har en førerposition i verden, når det kommer til at forstå og benytte vedvarende energi. Den position vil vi gerne udbygge og lokalt kan vi gøre meget.

Vi skal simpelthen lykke med at bruge den overskudsvarme Apple og andre leverer. 

Det vil hjælpe med at reducere CO2-udslippet markant. Derudover skal vi finde de rigtige langsigtede løsninger på produktionen af strøm – her skal vi sammen med andre kommuner finde løsninger sammen, der hvor de giver mening. Vindmøller bør placeres der, hvor de ikke er skadelige for mennesker og der hvor det blæser nok til at skabe en fornuftig totaløkonomi – sådanne løsninger kunne skabes sammen med andre kommuner.

For os er det kun logisk, at vi genbruger mere. Både fordi de gavner miljøet, men også fordi der er arbejdspladser i genanvendelse og upcycling.