Viborg som en samlet kommune

Viborg er landets geografisk næststørste kommune. Derfor skal kommunalpolitikken understøtte hele kommunen – og ikke kun Viborg by.

Derfor vil jeg i Viborg byråd arbejde for:

  • At forskelle mellem land og by tages alvorligt.
    • For at skabe en hel og sammenhængende kommune skal vi tage stilling til hvordan de kommunale services fordeles geografisk. Vi skal sikre, at det er ligeså attraktivt at bo i de mindre landsbyer som inde i centrum af Viborg.
  • At udvikle HELE kommunen.
    • Halvdelen af kommunens indbyggere bor uden for Viborg. Det giver rigtigt gode muligheder for udvikling af HELE kommunen. Vi skal sikre at byplanlægningen tager højde for udviklingen i de mindre byer i kommunen.
  • Understøtte skolerne, vor børnene er
    • Jeg vil arbejde for at det fortsat er muligt at drive skoler i de mindre byer. Skolerne er omdrejningspunkt for en stor del af familielivet, og en dynamo i lokalsamfundet – og det skal den blive ved med. Samtidigt er det ikke nødvendigvis en fordel – hverken økonomisk eller indlæringsmæssigt – at samle børn på store skolefabrikker.