Viborg som en samlet kommune

Viborg er landets geografisk næststørste kommune. Derfor skal kommunalpolitikken understøtte hele kommunen – og ikke kun Viborg by.

Jeg bor selv i en landsby, hvor mine børn er vokset op i trygge omgivelser. Den store betydning af den nærhed og det sammenhold der er i vores landsbyer i kommune, skal anerkendes i byrådet.

Heldigvis har vi i denne byrådsperiode haft en Landdistrikstudvalg, hvis opgave netop er understøttelse af kommunens 92 landsbyer og landområder. Vi besluttede med det samme at vi skulle ud og besøge vores landsbyer og holde vores møder lokalt.

Den proces har givet et fantastisk indblik i byernes forskellighed og jeg har mødt rigtig mange ildsjæle.

Derfor vil jeg i Viborg byråd fortsat arbejde for:

 • At forskelle mellem land og by tages alvorligt.
  • For at skabe en hel og sammenhængende kommune skal vi tage stilling til hvordan de kommunale services fordeles geografisk. Vi skal sikre, at det er ligeså attraktivt at bo i de mindre landsbyer som inde i centrum af Viborg.
 • At udvikle HELE kommunen.
  • Halvdelen af kommunens indbyggere bor uden for Viborg. Det giver rigtigt gode muligheder for udvikling af HELE kommunen. Vi skal sikre at byplanlægningen tager højde for udviklingen i de mindre byer i kommunen.
 • Understøtte skolerne, hvor børnene er
  • Jeg vil arbejde for at det fortsat er muligt at drive skoler i de mindre byer. Skolerne er omdrejningspunkt for en stor del af familielivet, og en dynamo i lokalsamfundet – og det skal den blive ved med. Samtidigt er det ikke nødvendigvis en fordel – hverken økonomisk eller indlæringsmæssigt – at samle børn på store skolefabrikker.
 • At undstøtte frivlligheden i landsbyerne
  • I mange af vores landsbyer ydes der et enormt stykke frivilligt arbejde – det skal påskønnes og det skal gøres lettere at drive lokale projekter.